Ecouter Sur Ecdha

Une Session de Priere sur ecdha

Audio de la semaine

Identification Ecdha


Mot de passe oublié ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous

Qui est en Ligne?

Syndication

Bookmarkez ECDHA

 
 

Les derniers commentaires

pas de commentaire...

Visiteurs [Depuis le 23/04/2009]

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAujourd'hui246
mod_vvisit_counterHier566
mod_vvisit_counterCette semaine1389
mod_vvisit_counterCe mois5210
mod_vvisit_counterTout100742
Mesaj Legliz Katolik nan Okazyon Tranbleman Tè d'Ayiti
Écrit par ecdha.org   
17-01-2010

Ayisyen
Frè ak se nou yo
Sa ki Potoprens, tankou nan provens,
Se nou tout k’ap soufri,
Se nou tout ki pèdi,
Nou pèdi fanmi nou,
Nou pèdi zanmi nou,
Nou pèdi byen nou,
Nou pèdi
Nou prèt pou pèdi kouray
Men nou pa gen dwa pèdi lespwa ak lafwa nou nan Bondye
Sa k’ap detwi moun se pa volonte Bondye
Laperèz pa volonte Bondye pa nou an
Menm si labib pale de katastròf avan finisman tan yo,
Paske se pa Bondye ki vle yo, li vle sèlman avèti nou
Pou nou kapab prepare kè nou.
Se travay sa a legliz la gen misyon pou l’ fè bò kote nou.
Nou menm evèk an Ayiti yo, nou pèdi youn nan nou, nou pèdi pè, mè, frè, seminaris, ak pwòch kolaboratè nou.
N’ap soufri, men nou p’ap dekouraje,
Anpil legliz nou kraze, nou pran gwo kou, men travay nou ap kontinye.
Nou p’ ap lage nou e nou p’ap janm lage nou paske : «  moun se chimen Bondye .»

« Kè kontan Bondye se lè tout moun sou tè a byen kanpe »
Legliz vle soutni nou kenbe djanm
- L’ap chèche sekou prese prese pou ede nou :
Pou ede nou jwenn swen lasante
Pou ede nou jwenn enpe dlo, moso manje,
Pou ede nou jwenn soulajman pou konsyans nou
N’ ap profite di nou : pinga pèson moun kwè ke se fòt pa yo, ou byen fòt pa yon lòt si bagay sa yo rive
Menm si anpil legliz kraze, men pawas yo la, yo pa kraze, yo kanpe chak kote pèp Bondye  a rasanble.
Pè yo ap akonpanye nou.
Yo kontan wè kijan youn ap konsole lòt
Malgre tout lapenn nou, nou paka pa jwenn yon ti soulajman lè nou wè kijan youn ap pran swen lòt,
Kijan youn ap pataje ak lòt
Nou domi ansanm, nou lapriyè ansanm
Tou sa fè kè Bondye kontan anpil  e li va beni nou,
L’ap proteje nou
Pinga nou kite okenn move lide, ni lanbisyon, ni desespwa ak dekourajman chaje tèt nou ak kè nou.
Jezikri p’ap janm lage nou 
Se sa li promèt nou : « mwen menm m’ap avèk nou toulèjou jous denye bout tan yo » 
Nou konnen nou p’ap ka swiv li san nou pa pote kwa nou.
Men nou konnen tou si nou soufri avèk li, avèk li nou va gen laviktwa,
Si nou mouri avèk li, avèk li nou va viv.

Se pou Bondye resevwa lakay li tout frè ak sè nou yo ki pati kite nou.
Se pou tout moun ki blese nan kò yo avèk nan kè yo, jwenn sekou lagras Bondye, ak sekou nan men frè yo.
Se pou manman Pèpetyèl Sekou ki pa janm lage nou kontinye veye sou tout pèp Ayisyen.

----------------------------------------------------------------------

Mesaj sa soti le 15 janvye 2010

Soyez le premier à commenter cet article | Recommandez (0) | Citez cet article sur votre site | Pages vues: 416

Dernière mise à jour : ( 17-01-2010 )
 
Message de Noël 2009
Écrit par ecdha.org   
28-12-2009

Message de Noël 2009

Cliquez ici pour lire et télécharger le message de Noël 2009 (version .PDF)  

Soyez le premier à commenter cet article | Recommandez (0) | Citez cet article sur votre site | Pages vues: 267

Dernière mise à jour : ( 28-12-2009 )
 

When you need a fake doctors form to take to work or school, you need to make sure that you have downloaded a template or form that is going to look proper. You cannot give someone one of these notes and expect them to believe that it is real if you have fraud note chosen a proper form. Also, you need to make sure that it looks like most of the doctors excuses that people turn in. Think about what you can do with these free samples when you need to get out of a day missed at work or school.
You can send your kid to school with one of these excuses whenever you want, and you can make it look very generic to make sure that they can get the absence marked as excused. Also, you want to make sure that there is nothing too specific on the form. The templates can be used in any way you want. You can print them out with just the excuse note, or you can print information on the phoney  note that makes it seem more specific.
Also, you can put a simple letterhead on the note that will make people believe that it is real. You will notice that you can use many of these free samples to get just the right for the note. Also, you will be able to change the fake note froma dr until you are happy with it.

There are two types of a fake doctors excuse, one is technically fake because it doesn't came from a real doctor but it works. The other one though, are literally fake because they just don't came from a doctor but it also don't work at all.

These forms are made to make your life easier, and you know what you need. You can create one kind of note for your kid's school, and you can create a different scam slip for work when you need to give something to your boss. Anyone who is looking for the right kind of excuse should download these templates online today for the best results.